About the BookApperancesResearchPraiseBuyContact
 

Bibliography

 
 

SELECT BIBLIOGRAPHY
OF SOURCES USED IN
THE MAN WHO MADE VERMEERS
BY JONATHAN LOPEZ

BOOKS AND ARTICLES

Aalders, Gerard. Berooid: De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeeld sinds 1945. Amsterdam: Boom, 2001.

----------. Nazi Looting. Translated by Arnold Pomerans and Erica Pomerans. Oxford: Berg, 2004.

----------. Roof: De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog. The Hague: Sdu Uitgevers, 1999.

Adam, Peter. The Art of the Third Reich. New York: Abrams, 1992.

Ainsworth, Maryan W. “Caveat Emptor: An Early Twentieth-Century Workshop for Flemish Primitives.” Apollo (June 2001): 20-29.

Andreas Beck. Original-Fälschung?: bildgebende Verfahren bei der Diagnostik von Kunstwerken. Konstanz: Schnetztor, 1990.

Arnau, Frank. The Art of the Faker. Translated by J. Maxwell. Boston: Little Brown, 1961.

Artists Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics. Edited by Robert J. Feller and Ashok Roy. 3 volumes. Cambridge and Washington, D. C.: Cambridge University Press in association with the National Gallery of Art, 1986-1997.

Aspects of Art Forgery: Papers read by H. van de Waal, Th. Würtenberger, and‪ W. Froentjes at a Symposium Organized by the Institute of Criminal Law and Criminology of the University of Leiden. The Hague: Nijhoff, 1962

Avermaete, Roger. “Naweeën van het geval Van Meegeren.” Mededelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen letteren en schone kunsten van België XXXVI (1974): 189-201.

Backes, Klaus. Hitler und die bildenden Künste: Kulturverständnis und Kunstpolitik im Dritten Reich. Cologne: DuMont, 1988.

Baesjou, Jean. De alchemist van Roquebrune.Antwerp: Vink, 1954.

Barnouw, David. Rost van Tonningen: fout tot het bittere eind. Amsterdam: Walburg, 1994.

Barnouw-de Ranitz, Louise. “Biographie van Abraham Bredius.” In Museum Bredius: catalogus van de schilderijen en tekeningen, ed. Albert Blankert, pp. 10-38. The Hague: Museum Bredius in association with Waanders Uitgeverij, 1991.

Bauer, Anthony. “The Double Dealers.” Art in America LVI (July-August 1968): 58-69.

Bauer, Victor, and Helmuth Rinnebach. "L'Examen des peintures aux rayons X," Mouseion 5, no. 1 (1931): 42-69.

Bayard, Emile. L'art de reconnaître les fraudes.  Paris: R. Roger et F. Chernoviz, 1914

Behrman, S. N. Duveen. New York: Random House, 1952.

Beissel, Stephan. Gefälschte kunstwerke. Freiburg: Herder, 1909.

Beversluis, Martien. “De Duivelsbel.” In Han van Meegeren: Teekeningen 1, opposite plate 4. The Hague: Boucher, 1942.

----------. “Germaansche bezinning kan onze dichtkunst weer verheffen.” De Misthoorn (22 Aug. 1942): 5.

----------. “Waarom ik toetrad.” De Weg (11 May 1940): 9.

----------, trans. Wij hebben den Führer gezien! Jongens en meisjes vertellen van de grootste gebeurtenis in hun leven. Amsterdam: Volksche Uitgeverij Westland, 1944.

Biografisch woordenboek van het socialisme en arbeidersbewegingen in Nederland. Edited by P. J. Meertens. 9 volumes. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1986-2003.

Biografisch woordenboek van Nederland. Edited by Johannes Charité. 5 volumes. The Hague: Nijhoff, 1979-2001.

Blankert, Albert. “The Emmausgangers Reconsidered.”  In In his Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, ed. Amy Golahny, Mia Mochizuki, and Lisa Vergara, pp 47-57. Amsterdam: Amsterdam University, 2007.

----------. Johannes Vermeer van Delft 1632-1675. Utrecht: Spectrum, 1975.

Blankert, Albert, John Michael Montias, and Gilles Aillaud. Vermeer. Paris: Hazan, 1986.

Bloch, Vitale. “Die ‘Kleine Briefleserin’ des Vermeer.” Cicerone 20 (1928): 357-360.

Bloch, Vitale. “Van Meegeren: Faussaire de Vermeer.” L’amour de l’art 8 (1946): 9-13.

Bode, Wilhelm von. “Kunsthistorische Ausbeute von dem Deutschen Kunsthandel von Heute.” Repertorium für Kunstwissenschaft 47 (1926): 251-65.

----------. Mein Leben. 2 volumes. Berlin: Reckendorf, 1930.

Bode, Wilhelm von, and M. J. Binder. Frans Hals, sein Leben und seine Werke. Berlin: Photographische Gesellschaft, 1914.

Bodkin, Thomas. The Paintings of Jan Vermeer. London and New York: Phaidon in association with Oxford University Press, 1940.

Boer, Carel Hendrik de. “Nieuwe stroomingen in de hedendaagsche schilderkunst: H. van Meegeren.” De Cicerone3 (1918): 89-96.

----------. De Schilderkunst. The Hague: De Schouw, 1942.

----------. “Vormen van het bovennatuurlijke en wonderbaarlijke in de kunst.” De Cicerone 4-5 (1918): 126-133; 167-176.

Boolen, J. J. and J. C. van der Does. Nederlands vijfjarig verzet. Amsterdam: Verzetsgroep D.A.V.I.D., 1945.

Borenius, Tancred. “At the Vermeer Gallery.” Burlington Magazine LIV (1935): 298.

----------. “Vermeer’s Master.” Burlington MagazineXLII (1923): 37-39.

Bosman, T. J., ed. Het gulden gedenkboek van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Deventer 1877-1927.Groningen: Wolters, 1927.

Brandhof, Marijke van den. Een vroege Vermeer uit 1937: Achtergronden van leven en werken van de schilder/vervalser Han van Meegeren. Utrecht: Spectrum, 1979.

----------. “Het geval Van Meegeren.” In Knoeien met het verleden, ed. Z. R. Dittrich, B. Naarden and H. Renner, pp. 153-162. Utrecht: Spectrum, 1984.

Bredius, Abraham. “A New Vermeer.” Burlington Magazine LXXI (1937): 211.

----------. “An Unpublished Vermeer.” Burlington Magazine LXI (1932): 144-5.

----------. “Een prachtige Pieter de Hoogh.” Oud Holland LVI (1939) 126-127.

----------. “Nog een woord over Vermeers Emmausgangers.” Oud Holland LV (1938) 97-99.

----------. The Paintings of Rembrandt. London: Allen & Unwin, 1937.

Broos, Ben. “Un célèbre peintre nommé Vermeer.” In Johannes Vermeer,ed. Arthur K. Wheelock Jr., pp. 47-56. Washington: National Gallery of Art in association with the Mauritshuis (The Hague) and Yale University Press, 1995. Exhibition catalogue.

----------. “Malice and Misconception.” In Vermeer Studies, ed. Ivan Gaskell and Michiel Jonker, pp. 19-34. Washington: National Gallery of Art in association with Yale University Press, 1998.

Brusse, M. J. Knoeierijen in den schilderijenhandel. Rotterdam: W. L. & J. Brusse, 1926.

Burroughs, Alan. Art Criticism from a Laboratory. Boston: Little Brown, 1938.

----------. "X-Raying the Truth about Old Masters," The Arts 9 (1926): 325-333.

“Carel Hendrik de Boer als schilder, kunstcriticus, en essayist.” Kunst en kunstleven 1 (August 1949): 1-2. Obituary.

Catalogus van de hoogst belangrijke kunst-, antiek- en inboedelveiling, alles afkomstig uit de nalatenschap van wijlen den kunstschilder H. A. van Meegeren in zijn huis aan de Keizersgracht no. 321. Amsterdam: P. Brandt, 1950. Auction catalogue.

Ciliberto, Enrico, ed. Modern Analytical Methods in Art and Archaeology. New York: Wiley, 2000.

Coremans, Paul. "Les Rayons ultra-violets, leur nature, leurs applications en technique museographique." Bulletin des Musees Royaux d'Art et d'Histoire, Brussels 8 no. 3 (1936): 50-55.

----------. Van Meegeren’s Fake Vermeers and De Hoochs: A Scientific Examination.Amsterdam: Donker, 1949.

Correspondentie van M. M. Rost van Tonningen. Edited by E. Fraenkel-Verkade and A. J. van der Leeuw. 2 volumes. The Hague: Nijhoff, 1967-1993.

Dalla Vigna, Pierre. Opera d'arte nell'età della falsificazione. Milan: Mimesis, 2000.

Dantzig, M. M. van. Frans Hals: Echt of onecht? Amsterdam: H. J. Paris, 1937

----------. Johannes Vermeer, de “Emmausgangers” en de critici.Leiden: Sijthoff, 1947.

Davis, Frank. “An Auctioned Ugly Duckling Becomes a Swan.” Illustrated London News (20 April 1935): 36.

Deblaere, A. “Het geval Van Meegeren.” Katholiek cultureel tijdschrift 7 (1950): 31-40.

Decoen, Jean. Retour à la vérité: deux authentiques Vermeer. Rotterdam: Donker, 1951.

----------. Vermeer-Van Meegeren, scandale ou vérité? Knokke-Le Zoute: privately published, 1968.

Deventer, W. P. F. van. “Flood Lights on The Hague.” In Wat niet in Baedeker staat: Het boek van Den Haag, ed. Martin, Hans, and Eduard Veterman, pp. 158-164. Amsterdam: Strengholt, 1930.

Diederichs, Monique. “Moffenmeiden.”  Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 20 (2000): 41-64.

Donath, Adolph. Wie die Kunstfälscher arbeiten. Prag: Dr. E. Grégr a syn, 1937.

Doudart de la Gréé, Marie Louise. Emmaus: roman.Amsterdam : Bruna, 1946.

----------. Het fenomeen: Gedramatiseerde documentaire over het leven van de kunstschilder Han van Meegeren.The Hague: Omniboek, 1974.

----------. Geen standbeeld voor Han van Meegeren.Amsterdam: Nederlandsche Keurboekerij, 1966.

Dutton, Denis, ed. The Forger’s Art.Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984.

Ebbinge Wubben, J. C. Legaat Vitale Bloch. Rotterdam: Boijmans Museum, 1978. Exhibition catalogue.

Eibner, Alex. "L'examen microchimique d’agglutinants," Mouseion 6, no.4 (1932): 5-22.

----------. "Les rayons ultra-violets appliqués a 1'examen des couleurs et des agglutinants," Mouseion 7, no. l (1933): 32-68.

----------. Über fette Ölie: Leinölersatzmittel und Ölfarben. Munich: Heller, 1922.

Ekkart, R. E. O., et al. Herkomst Gezocht. The Hague: Ministerie van Onderwijs, 1998-2004.

Enquêtecommisie Regeringsbeleid 1940-1945.  Compiled by the War Inquest Committee of the Dutch Parliament, lower chamber. 8 Volumes. The Hague: Staatsdrukkerij, 1949-1956.

Eudel, Paul. Trucs et Truqueurs. Paris: Librairie Molière, 1907.

Faille, J. B. de la. Les faux Van Gogh. Paris and Brussels: Van Oest, 1930.

Fakes and Forgeries. Edited by Samuel Sachs. Minneapolis: Minneapolis Institute of Art, 1973. Exhibition catalogue.

Fake? The Art of Deception.Edited by Mark Jones. London: The British Museum in association with the Berkeley Art Museum and the Univ. of California Press, 1990. Exhibition catalogue.

Feliciano, Hector. The Lost Museum.New York: Basic Books, 1997.

Fernhout, Ellen, ed. De Haagse Bohème op zoek naar Europa: Honderd jaar Haagse kunstkring. Zutphen: Walburg Pers, 1992.

Feulner, Adolf. “Das Emmausbild von Vermeer.” Zeitschrift für Kunstgeschichte VII (1938): 345-347.

Fleming, Stuart J. Authenticity in Art: The Scientific Detection of Forgeries. New York: Crane-Russack, 1976.

Franits, Wayne, ed. The Cambridge Companion to Vermeer.Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.

Frans Hals: Tentoonstelling, Haarlem, 1937.Edited by G. D. Gratama. Haarlem: Frans Hals Museum in association with Bohn N.V., 1937. Exhibition catalogue.

Friedländer, Max J. Die altniederländische Malerei. 14 volumes. Berlin: Cassirer, 1924-37.

----------. Echt und unecht: aus den Erfahrungen des Kunstkenners. Berlin: Cassirer, 1929.

----------. De niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Berlin: Cassirer, 1926.

----------. Kunst en kennerschap. Translated by A. Berendsen (Leiden: Stafleu, 1948), 223.

Froentjes, W. “Criminalistic Aspects of Art Forgery.” In Aspects of Art Forgery, pp. 39-53. The Hague: Nijhoff, 1962.

Froentjes, W., and R. Breek. “Application of Pyrolysis Gas Chromatography on Some of Van Meegeren’s Fake Vermeers and De Hoochs.” Studies in Conservation. 20 (1975): 183-189.

----------. “Een nieuwe onderzoek naar de identiteit van het bindmiddel van Van Meegeren.” Chemisch Weekblad(Nov. 1977): 583-589.

Froentjes, W., and A. M. de Wild. “A Forged Frans Hals.” Burlington Magazine XCII (1950): 297.

----------. “De natuurwetenschappelijke bewijsvoering in het proces Van Meegeren.”  Chemisch Weekblad (23 April 1949): 269-280.

Fry, Roger. “The Artist as Critic.” Burlington Magazine LXIV (February 1934): 78-80.

----------. “The Authenticity of the Renders Collection.” L (May 1927): 261-263, 267.

----------. “Diana and her Nymphs.” Burlington Magazine XIX (July 1911): 211-213.

Gaskell, Ivan, and Michiel Jonker, ed. Vermeer Studies.Studies in the History of Art 55: Center for Advanced Study in the Visual Arts, Symposium Papers XXXIII. Washington: The National Gallery of Art in association with Yale University Press, 1998.

Gelder, H. E. van. Levensbericht van Dr. C. Hofstede de Groot.Leiden: Brill, 1931.

Genderen Stort, E. A. van. “Voorwoord.” In Han van Meegeren: Teekeningen 1, pp. 5-10.The Hague: Boucher, 1942.

Gier, G. J. G. de. Alfred Haighton: Financier van het Fascisme. Amsterdam: Sijthoff, 1988.

Gilbert, G. M. Nuremburg Diary. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1947.

Gimpel, René. Journal d’un collectionneur, marchand de tableaux. Paris: Calmann-Lévy, 1963.

Godley, John. See: Kilbracken, Lord.

Goedhart, I. E. Uit mijn 50 jarige loopbaan als kundthandelaar en expert in oude kunst. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1918.

Goll, Joachim. Kunstfälscher. Leipzig: Seemann, 1962.

Gowing, Lawrence. “Forger Versus Critic.” The Cornhill Review 990 (1951): 390-5.

----------. Vermeer. New York: Harper, 1970.

Graaff, Bob de. Schakels naar de vrijheid: Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. The Hague: Sdu Uitgevers, 1995.

Graff, Walter. "L'Examen des peintures et les moyens optiques," Mouseion 3, no. 14 (1931): 21-41.

----------. “"Die Sprungbildung als Beweismittel bei Falschungen alter Bilder," Pantheon 7 (1931): 32-36.

“Greatest Art Swindle of Modern Times.” The Knickerbocker Weekly 5 no. 24 (6 August 1945): 6-7.

H., P. C. “Bijbelsche tafereelen door H. van Meegeren bij Biesing.” Elseviers Geïllustreed Maandschrift LXIV (1923): 66-67.

Hale, Philip L. Vermeer.2nd Edition. Boston and New York: Hale, Cushman & Flint, 1937.

Hammacher, A. M. “De Emmausgangers van Johannes Vermeer en Rembrandt.” Beeldende Kunst 26, no. 4 (1938): 5-6.

----------. De Emmausgangers: Vermeer en Rembrandt. The Hague: De Spieghel, 1938.

Hannema, Dirk. “De Emmausgangers van Johannes Vermeer.” Jaarverslag Vereniging Rembrandt (1938): 12-17.

----------. Flitsen uit mijn leven als verzamelaar en museumdirekteur. Rotterdam: Donker, 1973

Hannema, Dirk, and Arthur van Schendel Jr. Noord- en Zuid-Nederlandsche schilderkunst der zeventiende eeuw.Amsterdam: Bigot & Van Rossum, 1936.

Hannema, Frans. “Han v. Meegeren.” Maandblad der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap (December 1943): 1-5.

Han van Meegeren.Kortrijk: Stadsmuseum, 1961. Pamphlet to accompany exhibition.

Han van Meegeren.Edited by Pieter Hofnagels. Slot Zeist: Zeistsmuseum, 1984. Exhibition catalogue.

Han van Meegeren en zijn meesterwerk van Vermeer. Zwolle: Waanders in association with the Kunsthal, Rotterdam, and the Museum Bredius, The Hague, 1996. Book of essays to accompany exhibition.

Han van Meegeren: Teekeningen 1. The Hague: Boucher, 1942.

Hasse, Günter. Die Kunstsammlung des Reichsmarschalls Hermann Göring: eine Dokumentation. Berlin: Edition Q, 2000.

Heaps, Leo. The Grey Goose of Arnhem.London: Weidenfeld and Nicholson, 1976.

Hedquist, Valerie. “Religion in the Art and Life of Vermeer.” In The Cambridge Companion to Vermeer, ed. Wayne Franits, pp. 111-130. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.

Hinz, Berthold. Die Malerei im deutschen Faschismus: Kunst und Konterrevolution. Munich: Hanser, 1974.

Hirschfeld, Gerhard. Nazi Rule and Dutch Collaboration: The Netherlands under German Occupation 1940-1945.Translated by Louise Willmot. Oxford and New York: Berg, 1988.

Hitler, Adolf. Mein Kampf. Munich: Verlag Franz Ehrer Nachfolger, 1925.

----------. Mijn Kamp. Translated by S. Barends. 2nd edition. Amsterdam: Amsterdamsche Keurkamer, 1939.

Hofstede de Groot, Cornelis. Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten holländischesn Maler des XVII Jahrhunderts.14 Volumes. Esslingen and Paris: P. Neff and F. Kleinberger, 1906-1928.

----------. Echt of Onecht? Oog of chemie? Beschouwingen naar aanleiding van het mansportret door Frans Hals uit het proces Fred. Muller contra H. A. de Haas. The Hague: Van Stockum, 1925.

----------. “Frans Hals as Genre Painter.” Art News XXVI no. 28 (14 April 1928): 45-46.

----------. Jan Vermeer en Carel Fabritius. 3 volumes. Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1907-1930.

----------. Kennerschaft: Erinnerungen eines Kunstkritikers. Berlin: Grotes’sche, 1930.

----------. “Some Recently Discovered Works by Frans Hals.” Burlington MagazineXLV (1924) 84-87.

Hollander, Pieter den. De zaak Goudstikker.Amsterdam: Meulenhoff, 1998.

Holzapfel, Rudolf M. The Autobiography of Rudolf Melander Holzapfel. Dublin: Sunburst Press, 1999.

Houbraken, Arnold. De Groote Schouburgh der Nederlandsche Kunstschilders en Schilderessen. 3 volumes. Amsterdam: privately published, 1718-1721.

Hoving, J. W. “Tact.” In Gedenkboek Deventer Hogere Burgerschool 1864-1939, pp. 67-68. Deventer: De Lange, 1939.

Hoving, Thomas. False Impressions.New York: Touchstone, 1997.

Huiberts, Ard, and Sander Kooistra. Valse kunst: hoe de kunstkoper bedrogen wordt. Amsterdam: Veen, 2003.

Isarlo, Georges. “Evénements artistiques en Hollande: Les achats sensationnelles du musée Boymans à Rotterdam.” Beaux Arts 75 (20 May 1938): 1,3.

Johannes Vermeer.Edited by Arthur K. Wheelock Jr. Washington, D. C.: National Gallery of Art in association with the Mauritshuis (The Hague) and Yale University Press, 1995. Exhibition catalogue.

Jong, Louis de. De Bezetting.5 volumes. Amsterdam: Querido, 1961-1965.

----------. Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.14 volumes. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in association with M. Nijhoff Uitgeverij, 1969-1990.

----------. The Netherlands and Nazi Germany.Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

Jonge, A. A. de. Crisis en critiek der democratie: Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.Utrecht: H. E. S. Uitgevers, 1984.

Joni, Icilio Federico. Le memorie di un pittore di quadri antichi. Siena: Protagon, 2004.

Joosten, L. M. H. Katholieken en Fascisme in Nederland 1920-1940.Hilversum: Brand, 1964.

Kamp, A. F. De Technische Hogeschool te Delft 1905-55. The Hague: Staatsdrukerij, 1955.

Keisch, Bernard. “Dating Works of Art Through Their Natural Radioactivity.” Science 160 (April 1968): 413-415.

Kilbracken, Lord (John Godley). Han van Meegeren: Master Art Forger.New York: Wilfred Funk, 1951.

----------. Van Meegeren: Master Forger.New York: Scribner’s, 1967.

Knuttel, W.  P. C. De toestand der Nederlandsche katholieken ter tijde der Republiek. 2 volumes. The Hague: Nijhoff, 1892-1894.

Kok, Johannes Antonius de. Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie: numerieke aspekten van protestantisering en katholieke herleving in Noordelijke Nederlanden 1580-1880. Assen: Van Gorcum, 1964.

Koomen, Pieter. “De teekenaar Van Meegeren.” Maandblad voor beeldende kunsten XIV (January 1942): 12-17.

----------. “Teekeningen van Han van Meegeren” In Han van Meegeren: Teekeningen 1, pp. 20-31. The Hague: Boucher, 1942.

Kraaipoel, Dirk. “Een Vermeer met diepgang.” In Han van Meegeren en zijn meesterwerk van Vermeer, pp. 23-64. Zwolle: Waanders in association with the Kunsthal, Rotterdam, and Museum Bredius, The Hague, 1996. Book of essays to accompany exhibition.

Kraus, H. F. “Die Galerie der Fälschungen.” Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur 3 (June-July 1938): 270-272.

Krueger, Frederik. De arrestatie van een meestervervalser. Diemen: Veen, 2006.

----------. Het bedrog.Diemen: Veen, 1999.

----------. Han van Meegeren: Meestervervalser.Diemen: Veen, 2004.

Kühn, Hermann. “A Study of the Pigments and Grounds Used by Jan Vermeer.” Reports and Studies in the History of Art 2 (1968): 154-202.

Kurz, Otto. Fakes.New Haven: Yale Univ. Press, 1948.

Laan, Kornelis ter. Letterkundig woordenboek. The Hague: Van Goor, 1941.

Lagrou, Pieter. The Legacy of Nazi Occupation. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Large, David Clay. Nazi Games. New York: Norton, 2007.

Laurie, A. P. "Crackle and Forgeries of Primitives." Connoisseur 81 (1928): 157-161.

----------. "Examination of Pictures by Ultra-Violet and X-rays." Museums Journal 28 (February 1929): 246-247.

----------. “The Forger and the Detective.” Burlington Magazine. LI (July 1927): 50-52.

----------. "The Identification of Forged Pictures." Burlington Magazine L (June 1927): 342 -344.

----------. New Light on Old Masters. New York: Macmillan, 1935.

----------. “Old Masters and Modern Forgeries.” Analyst 59 (1934): 657-664.

Lavachery, Henri. Vermeer-Van Meegeren: faux et authentiques, un temoignage. Brussels: Weissenbruch, 1954. Offprint of conference paper, delivered 7 December 1954.

Lavallée, Pierre. "Un Tableau Inconnu de Vermeer." Revue de l'art ancien et moderne 47 (May 1925): 323-324.

Liedtke, Walter. Dutch Paintings in the Metropolitan Museum of Art. New York and New Haven: Metropolitan Museum of Art in association with Yale University Press, 2008.

----------. “Toward a History of Dutch Genre Painting II: The South Holland Tradition.” In The Age of Rembrandt: Studies in 17th Century Dutch Painting, Papers in Art History from the Pennsylvania State University, volume 3, ed. R. E. Fleischer and S. S. Munshower, pp. 92-131. University Park: Pennsylvania State University Press, 1988.

----------, ed. Vemeer and the Delft School. New York: Metropolitan Museum of Art in association with the National Gallery (London) and Yale University Press, 2001. Exhibition catalogue.

----------. “Vermeer Teaching Himself.” In The Cambridge Companion to Vermeer, ed. Wayne Franits, pp. 27-40. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.

----------. A View of Delft: Vermeer and His Contemporaries.New Haven: Yale University Press, 2001.

Lopez, Jonathan. “The Early Vermeers of Han van Meegeren.” Apollo (July-August 2008): 22-29.

----------. “Gross False Pretences.” Apollo (December 2007): 76-83

----------. “De meestervervalser en de Fascistische droom: Hitler en Van Meegeren.”  De Groene Amsterdammer (29 Sept. 2006): 26-29.

----------. “Valse biographie.” De Groene Amsterdammer (29 Sept. 2006): 57.

Lucas, E. V. Vermeer of Delft. London: Methuen, 1922.

Luger, J. “Weerzien met den gevallen meester.” De Groene Amsterdammer (20 October 1945).

Mak van Waay, S. J. Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940. Amsterdam: Veilinghuis Mak van Waay, 1940.

Mann, Klaus. “The Double Life of Han van Meegeren.” Town and Country (February 1948): 88-89.

Marceau, Henri. “Photographic Aids and Their Uses in Problems of Authenticity in the Field of Paintings.” Proceedings of the American Philosophical Society 97 no. 6 (16 December 1953): 686-712.

Martens, Didier. “Les frères Van Eyck, Memling, Metsys et alii, ou le répertoire d’un faussaire éclectique.” Wallraf-Richartz Jahrbuch LXIV (2003): 253-284.

Martin, Hans, and Eduard Veterman, ed. Wat niet in Baedeker staat: Het boek van den Haag.Amsterdam: Strengholt, 1930.

Martin, Wilhelm. Alt-Holländische Bilder. Berlin: Schmidt, 1918.

----------. De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Meulenhoff, 1935-1936.

Mason, Henry L. The Purge of the Dutch Quislings.The Hague: Nijhoff, 1952.

Mazzoni, Gianni, et al. Falsi d’autore. Siena: Istituzione Santa Maria della Scala in association with Protagon, 2004. Exhibition catalogue.

Meegeren, Han van. “Beeldhouwkunst.” De Kemphaan I (1929): 225-229.

----------. “Beschouwing Jungfraujoch.” De Kemphaan I (1928): 97-99.

----------. “Geheelonthoudsdelirium.” De Kemphaan III (1930): 257-260.

----------. “Linsesoep.” De Kemphaan II (1929): 275-276.

----------. “Moderne schilderkunst I.” De Kemphaan I (1928): 6-9.

----------. “Moderne schilderkunst II.” De Kemphaan I (1928): 37-41.

----------. “Moderne schilderkunst III.” De Kemphaan I (1928): 289-292.

----------. “Moderne schilderkunst: Zijne eminentie aestheticus.” De Kemphaan II (1929): 261-265.

----------. “Op het kerkhof der moderne schilderkunst.” De Kemphaan I (1928): 225-228.

----------. “Parabelen en sprookjes.” De Kemphaan I (1928): 216-217.

----------. “Parabelen en sprookjes: Cauchemar.” De Kemphaan II (1929): 255-256.

----------. “Schilderkunst en moderne schilderkunst.” De Kemphaan I (1928): 207-211.

----------. “Schilderkunst I.” De Kemphaan I (1928): 97-101.

----------. “Schilderkunst II.” De Kemphaan I (1928): 161-163.

----------. “Schilderkunst III.” De Kemphaan I (1928): 289-292.

----------. “Schilderkunst IV.” De Kemphaan I (1929): 321-325.

----------. “Schilderkunst V.” De Kemphaan I (1929): 370-377.

----------. “Sonate quasi una fantasia.” In Gedenkboek Deventer Hogere Burgerschool 1864-1939, pp. 69-71, Deventer: De Lange, 1939.

----------. “Vincent van Goghfeest.” De Kemphaan II (1929): 295-298.

Meesterwerken uit vier eeuwen. Rotterdam: Museum Boijmans, 1938. Exhibition catalogue.

Mendax, Fritz. Aus der Welt der Fälscher.Stuttgart: Kohlhammer, 1953.

Meer Mohr, Jim van der. “Bredius en zijn ‘Emmausgangers’ van Vermeer: Een nieuwe reconstructie.” Origine5 (2006): 24-9.

----------. “Eerherstel voor Abraham Bredius? Hoe Han van Meegeren en G.A.  Boon de ‘Emmausgangers’ verkochten; een reconstructie aan de hand van ongepubliceerde brieven.” Tableau 18/5 (1996): 39-45.

---------. “Meestervervalser van Vermeer” Kunstwerk(April 1996): 32-3.

Meijer, Fred. Dutch and Flemish Still-life Paintings: The Ashmolean Museum Oxford. Oxford and Zwolle: Ashmolean Museum in association with Waanders Uitgeverij, 2003.

Mihan, George. Looted Treasure: Germany’s Raid on Art. London: Alliance, 1944.

Moisewitch, Maurice. The Van Meegeren Mystery.London: Barker, 1964.

Montias, John Michael. “Art Dealers in the Seventeenth-Century Netherlands.” Simiolus 18 (1988): 244-256.

----------. Vermeer and His Milieu: A Web of Social History. Princeton: Princeton University Press, 1980.

----------. “Vermeer’s Clients and Patrons.” Art Bulletin 69 (1987): 68-76.

Mosler, Mireille. Dirk Hannema: De geboren verzamelaar.Rotterdam: Museum Boijmans-Van Beuningen, 1995.

Mulder, Hans. Kunst in crisis en bezetting: Een onderzoek naar de houding van de Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945. Utrecht: Spectrum, 1978.

Muller, Eelke and Helen Schretlen. Betwist Bezit: De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945.Zwolle: Waanders, 2002.

Narriman, El-Kateb. Léo Nardus: un peintre hollandais en Tunisie. Carthage: L’Espace Sophonisbe, 1997. Exhibition catalogue.

Nash, John M. Vermeer. London : Scala, 1992.

Neave, Airey. Saturdays at MI-9: A History of Underground Escape Lines in North-West Europe in 1940-5. London: Hodder & Stoughton, 1969.

Nebehay, Christian Michael. De goldenen Sessels meines vaters. Vienna: Brandstätter, 1983.

Neuburger, Albert. Echt oder Fälschung?: die Beurteilung, Prüfung und Behandlung von Altertümern und Kunstgegenständen; ein Handbuch für Museumsleiter, Sammler, Liebhaber, Händler, und Chemiker. Leipzig: Voigtländer, 1924.

Nicholas, Lynn H. The Rape of Europa.New York: Knopf, 1994.

Nicholaus, Knut. Gemälde: untersucht, entdeckt, erforscht. Braunschweig: Klinkhardt Biermann, 1979.

Nijstad, Saam. Van antiquair tot kunsthandelaar. Amsterdam: Van Gennep, 1996.

Oversteegen, J. J. Vorm of vent. Amsterdam: Athenaeum, 1969.

Pauw, J. L. van der. De Actualisten: De kinderjaren van het georganiseerde Fascisme in Nederland.Amsterdam: Sijthoff, 1987.

Plaut, James S. “Loot for the Master Race.” The Atlantic Monthly (September and October 1946): 57-64, 73-78.

Plietzsch, Eduard. Vermeer van Delft.Munich: Bruckmann, 1939.

Porkay, Martin. Die Abenteuer zweier unechter Rembrandts. Munich: Lama, 1963.

Posthumus, N. W., ed. “The Netherlands During German Occupation.” Special issue, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 245 (May 1946).

Renders, Emile. "Cracks in Flemish Primitives." Burlington Magazine LII (February 1928): 58-61, 64-65, 67.

Ricci, Seymour de. “Le quarante-et-unième Vermeer.” Gazette des Beaux-Arts 16 (1927): 305-310.

Richardson, John. A Life of Picasso. 3 volumes. New York: Random House/Knopf, 1991-2007.

Riessen, H. van, et al. Het grote gebod: gedenkboek van het verzet in LO en LKP. 2 volumes. Kampen: Kok, 1951.

Rijckevorsel, Jhr. J. L. A. A. M. van. “Vermeer en Caravaggio: De Emmausgangers in het Boymansmuseum.” Historia: maandschrift voor geschiedenis en kunstgeshiedenis (July 1938): 20-4.

Rorimer, James J. Ultra-violet Rays and Their Use in the Examination of Works of Art. New York: Metropolitan Museum of Art, 1931.

Rousseau, Theodore. “The Stylistic Detection of Forgeries.” Metropolitan Museum of Art Bulletin 26 (Feb. 1968): 247-252.

Roxan, David, and Ken Wanstall. The Rape of Art: The Story of Hitler’s Plunder of the Great Masterpieces of Europe. New York: Coward-McCann, 1965.

Russel, John. “La farce Van Meegeren.” L’oeil 14 (February 1956): 5-11.

Sass, W. H. N. Baron von. “Han van Meegeren: génie ou escroc?” Le Monde Illustré 91 (20 Sept. 1947): 1098-1100.

Schama Simon. The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York: Knopf, 1988.

Scheen, Pieter A. Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars. 2 volumes. The Hague: Kunsthandel Scheen, 1969.

Schirach, Henriette von. Der Preis de Herrlichheit. Munich: Herbig, 1975.

Schüller, Sepp. Falsch oder echt? Der Fall Van Meegeren. Bonn: Brüder Auer, 1953.

Schneider, Arthur von. Caravaggio und die Niederländer.Marburg & Lahn: Verlag des Kunstgeschichtlichen, 1933.

Secrest, Meryle. Duveen. New York: Knopf, 2004.

Shirer, William. The Rise and Fall of the Third Reich. New York: Simon & Schuster, 1960.

Slatkes, Leonard. “Utrecht and Delft: Vermeer and Caravaggism.” In Vermeer Studies, ed. Ivan Gaskell and Michiel Jonker, pp. 81-92. Washington: National Gallery of Art in association with Yale University Press, 1998.

Slive, Seymour. Frans Hals.3 Volumes. The National Gallery of Art: Kress Foundation Studies in the History of European Art. London and New York: Phaidon, 1974.

Smyth, Craig Hugh. Repatriation of Art from the Collecting Point in Munich after World War II. Gerson Lecture. The Hague: Sdu Uitgevers, 1988.

Speer, Albert. Inside the Third Reich. New York Macmillan, 1970

Spencer, Ronald, ed. The Expert Versus the Object: Judging Fakes and False Attributions in the Visual Arts. New York: Oxford University Press, 2004.

Spierdijk, Jan. Andermans Roem. Amsterdam: Tiebosch, 1979.

Spotts, Frederic. Hitler and the Power of Aesthetics. New York: Overlook, 2007.

Stiftung Sammlung Schloss Rohoncz. Edited by Rudolf Heinemann. Lugano: Stiftung Sammlung Schloss Rohoncz, 1937.

Tammeling, Bert. De krant bekeken: de geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe. Groningen: Nieuwsblad van het Noorden, 1988

Tast, Ton van. Het geval van Meegeren. The Hague: Kompas, 1946. Comic book.

Tentoonstelling van bijbelsche tafareelen door H. van Meegeren. The Hague: Kunstzaal Biesing, 1922. Exhibition catalogue.

Tentoonstelling van portretten, schilderijen en teekeningen door H. van Meegeren. Deventer (NL):  Sociëteit de Hereeniging, ca. 1930. Exhibition catalogue.

Tentoonstelling van schilderijen, acquarellen, en teekeningen door H. A. van Meegeren. The Hague: Kunstzaal Pictura, 1917.

Thoré, Théophile. “Van der Meer de Delft.” Gazette des Beaux-Arts 21 (1866): 297-330, 458-70, 542-75.

Tietze, Hans. Genuine and False: Copies, Imitations, Forgeries.London: Parrish, 1948.

Tromp, Henk. De strijd om de echte Vincent van Gogh: De kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap 1900-1970. Amsterdam: Mets & Schilt, 2006.

Ubink, Jan. “De Ketel aan de schouwberg.” De Kemphaan I/1 (April 1928): 1-4.

----------. “Midwinter.” De Kemphaan II/10 (Jan. 1930): 289-293.

----------. “De onsterfelijke schaakpartij als beeld van het heelal.” Haagsch Maandblad (March 1943): 124-132.

----------. Sage en feit uit oorlogstijd. Leiden: Batteljee & Terpstra, 1946.

----------. Het testament van mijn jeugd - De school aan Houbrakenstraat. Groningen: Wolters, 1950. Reprint.

----------. “Het theater als functie der gemeenschap.” De Kemphaan II/4-5 (July-Aug. 1929): 101-108.

----------. De valsche madonna: spel in drie bedrijven. Delft: Niessen, n.d.

----------. “Wit en zwart, een beschouwing van den kunstenaar Van Meegeren.” Haagsch Maandblad (May 1942): 242-248

Valentiner, Wilhelm R. Frans Hals des Meisters Gemälde in 322 Abbildungen. Stuttgart: Deutsche Verlag, 1923.

----------.  “A Newly Discovered Vermeer.” Art in America 16 (1928): 101-107

----------. Pieter de Hooch des Meisters Gemälde in 180 Abbildungen. Stuttgart: Deutsche Verlag, 1929.

----------. Rembrandt des Meisters Gemälde in 643 Abbildungen. Stuttgart: Deutsche Verlag, 1908.

----------. Rembrandt wiedergefundene Gemälde (1910-1922). Stuttgart: Deutsche Verlag, 1923.

----------. “Zum 300 Geburtstag Jan Vermeers.” Pantheon X (Oct 1932): 305-324.

Vals of echt?  Amsterdam: Stedelijk Museum, 1950. Exhibition catalogue.

Van Nierop & Baaks Nederlandsche Naamlooze Vennootschappen. Amsterdam: Van Nierop & Baak, 1932.

Venema, Adriaan. Kunsthandel in Nederland 1940-1945.Amsterdam: Arbeiderspers, 1986.

----------. Schrijvers, uitgevers, en hun collaboratie. 4 volumes. Amsterdam: Arbeiderspers, 1988-1992.

Vermeer: Oorsprong en invloed.Rotterdam: Museum Boijmans, 1935. Exhibition catalogue.

Vermeer and the Delft School. Edited by Walter Leidtke. New York: Metropolitan Museum of Art in association with the National Gallery (London) and Yale University Press, 2001. Exhibition catalogue.

Verougstraete, Hélène, and Roger van Schoute, et al.  Fake/Not Fake: Het verhaal van de restauratie van de Vlaamse Primitieven. Gent and Amsterdam: Groeningemuseum in association with Ludion, 2005. Exhibition catalogue.

Veth, Cornelis. “Meesterwerken uit vier eeuwen.” Maandblad voor beeldende kunsten XL (July 1938): 195-204.

Vries, A.B. de. Jan Vermeer van Delft. Amsterdam: Meulenhoff, 1939

----------. “Noch einmal Vermeer und Caravaggio.” Pantheon (1938): 286-287.

Waal, Henri van de. “Forgery as a Stylistic Problem.” In Aspects of Art Forgery, pp. 1-14. The Hague: Nijhoff, 1962.

Wallace, Irving. “The Man Who Swindled Goering.” The Saturday Evening Post 219 (11 January 1947): 18-19, 124-126

Wallagh, G.H. (Bob). De echte Van Meegeren.Amsterdam: Strengholdt, 1947.

----------. Verdacht…Veroordeeld! Amsterdam: Strengholdt, 1955.

Walsh, John Jr., and Hubert von Sonnenburg. “Vermeer.”Metropolitan Museum of Art Bulletin XXXI (Summer 1973): 7-53 of unpaginated original.

Warmbrunn, Werner. The Dutch under German Occupation 1940-1945. Stanford, CA: Stanford University Press, 1963.

Warrack, Graeme. Travel by Dark After Arnhem. London: Harville Press, 1963.

Werness, Hope. “Han van Meegeren fecit.” In The Forger’s Art, ed. Denis Dutton, pp. 1-58. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1984.

Wheelock, Arthur K. Jr. “The Appreciation of Vermeer in Twentieth Century America.” In The Cambridge Companion to Vermeer, ed. Wayne Franits, pp. 161-182. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.

----------. Jan Vermeer. New York: Abrams, 1981.

----------, ed. Johannes Vermeer.. Washington: National Gallery of Art in association with the Mauritshuis (The Hague) and Yale University Press, 1995. Exhibition catalogue.

----------. “St. Praxedis: New Light on the Early Career of Vermeer.” Artibus et Historiae 7 no.14 (1986): 71-89.

----------. “The Story of Two Vermeer Forgeries.” In Shop Talk: Studies in Honor of Seymour Slive, ed. C. P. Schneider, W. W. Robinson, and A. I. Davies, pp. 271-275. Cambridge, MA.: Harvard Art Museums, 1995.

----------. Vermeer and the Art of Painting. New Haven: Yale University Press, 1995.

----------. “Vermeer’s Craft and Artistry.”  In The Cambridge Companion to Vermeer, ed. Wayne Franits, pp. 41-53. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.

Wild, A. M. de. The Scientific Examination of Pictures. Translated by L. C. Jackson. London: G. Bell & Sons, 1929.

Wijde, Inge. Kluchten en drama’s in den kunsthandel. Leiden: Nederlandsche Uitgeversbedrijf van Wetenschappelijke Uitgaven, 1946.

Wijnen, H. A. van. “Het meesterwerk van Johannes Vermeer van Delft.” In Han van Meegeren en zijn meesterwerk van Vermeer, pp. 65-92. Zwolle: Waanders in association with the Kunsthal, Rotterdam, and Museum Bredius, The Hague, 1996. Book of essays to accompany exhibition.

----------. “Leider onder de grond: Joseph Piller 1914-1998.” NRC Handelsblad (13 January 1998): 8. Obituary.

Wright, Christopher. The Art of the Forger. New York: Dodd & Mead, 1985.

----------. Vermeer. London: Oresko, 1976.

Würtenberger, Thomas. “Criminological and Criminal-law Problems of the Forging of a Painting.” In Aspects of Art Forgery, pp. 15-38. The Hague: Nijhoff, 1962.

Wynne, Frank. I Was Vermeer.London and New York: Bloomsbury, 2006.

Zaal, Wim. De Nederlandse Fascisten. Amsterdam: Wettenschappelijke Uitgerij, 1973.

PERIOD NEWSPAPERS AND MAGAZINES

Algemeen Dagblad

Amersfoortse Courrant

Berliner Tageblatt und Handels Zeitung

Elsevier

De Gelderlander

De Groene Amsterdammer

Haagsche Courrant

Haagsche Post

Haagsche Maandblad

Haagsche Vrouwenkroniek

De Kemphaan

Knickerbocker Weekly

De Kroniek

Illustrated London News

Le Monde

Le Monde Illustré

Newsweek

New York Herald Tribune

New York Times

De Nieuwe Courrant

Nieuwe Rotterdamse Courrant

NRC Handelsblad

Het Parool

Punch

De Standaard

De Telegraaf

De Tijd

De Volkskrant

Time

Times of London

Town & Country

Uitkijk

Het Vaderland

Vrij Nederland

De Waarheid

UNPUBLISHED MATERIALS

 ~~~

PUBLIC COLLECTIONS

Archives of American Art, Washington, D. C.
----------. Records of the Jacques Seligmann Gallery.
----------. Schaeffer Gallery Records (1936-1937).

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford.
----------. Curatorial Records.
----------. Records of the Ward Collection.

Christie’s Archive, London.
----------. Annotated sales catalogues.
----------. Daybooks.

Gemeentearchief Amsterdam.
----------. Archief Familie Boissevain.
----------. Bevolkingsregister.
----------. Kadastraalregister.

Gemeentearchief Wassenaar
----------. Bevolkingsregister.
----------. Personeelsdossiers Gemeente Wassenaar (1930-1960).

Getty Research Institute, Los Angeles.
----------. Records of the Duveen Brothers Gallery.
----------. Records of the Schaeffer Gallery.

Groninger Museum, Groningen
----------. Curatorial Records.

Haags Gemeentearchief, The Hague.
----------. Bevolkingsregister.
----------. Centrale Raad van het Verbond van Actualisten.
----------. Haagse Kunstkring.
----------. Haags Politie.
----------. Pulchri Studio.
----------. Vreemdelingsdienst.

Hyde Collection, Glens Falls, New York.
----------. Curatorial Records.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
----------. Archief K. H. E. de Jong
----------. Archief Cees Wiebes.

Letterkundigmuseum, The Hague.
----------. Brievencollectie.

Metropolitan Museum of Art, New York.
----------. Curatorial Records. Department of European Painting.
----------. Conservation Records. Department of Paintings Conservation.

Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam.
----------. Curatorial Records, Afdeling Moderne Schilderkunst.
----------. Curatorial Records. Afdeling Oude Nederlandse Schilderkunst.
----------. Special Collections, Prentenkabinet.

Nationaal Archief (Algemeen Rijksarchief), The Hague.
----------. Centraalarchief Bijzondererechtspleging.
----------. Ereraad voor de Kunst.
----------. Stichting Nederlands Kunstbezit.

National Archives, London.
----------. Family Records Centre.
----------. Service Medals and Award Rolls Index.

National Archives and Record Administration, College Park, Maryland.
----------. Record Group 59. Records of the Fine Arts and Monuments Advisor, 1949-1960
----------. Record Group 59. General Records of the Department of State. Decimal Files, 1940-1944, 1945-1949.
----------. Record Group 239. Records of the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas.
----------. Record Group 260. Records of the United States Occupation Headquarters. World War II. Ardelia Hall Collection: Records of the Collecting Points.

National Gallery of Art, Washington, D. C.
----------. Archive. Edith Standen Papers.
----------. Archive. John Walker Papers.
----------. Archive. Widener Collection Records.
----------. Curatorial Records.
----------. Library. Rare Books and Manuscripts Section.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
----------. Bureau Bestrijding Vermogensvlucht.
----------. De Nederlandse Kultuurkamer.
----------. Departement Volksvoorlichting en Kunsten.

Noord Hollands Archief (Rijksarchief in Noord Holland), Haarlem.
----------. Parket van de Procureur-generaal te Amsterdam.
----------. Prijsbeheersing inspectie.

Regionaal Historisch Centrum Delft.
----------. Bevolkingsregister.
----------. Studentenvereniging Sanctus Virgilius.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, The Hague.
----------. Archief Van den Brandhof.
----------. Archief Hofstede de Groot.
----------. Archief Scheurs de Haan.
----------. Archief Wiarda.
----------. Krantenknipsels.
----------. Mappen. Afdeling oude schilderijen.

Rijksmuseum, Amsterdam.
----------. Curatorial Records.

Zentralarchiv der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin.
----------. Archives of the Kaiser Friedrichs Museum.
----------. Nachlass Bode.

 ~~~

PRIVATE RESOURCES

Archives of the Kunsthandelung Julius Böhler, Munich.
Paul Cassirer Gallery Archives (Galerie Feilchenfeldt), Zurich.
Papers of John Godley, 3rd Lord Kilbracken, Carrigallen, Ireland.
Van Wijngaarden family archives, Amsterdam and Zutphen, the Netherlands.
Papers of Arthur K. Wheelock Jr., Washington, D.C.
Wildenstein Gallery Archives, New York.

 ~~~

INTERVIEWS AND CORRESPONDENCE

Willem and Hanneke Avenarius
Dirk Coenradi
Willy Coenradi
Adriana Coenradi-Van Wijngaarden
J. Dutilh-Vriesendorp
Robert and Lous Crommelin
Gerbert van Genderen Stort
M. van Heeckeren van Molecaten
Paul van Meegeren
Serge Nardus
Patrick Neslias
Saam Nijstad
Nettie van Wijngaarden
Willem van Wijngaarden

 
 

Top
 

 Portriat of E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten, 1925

Portrait of E.W. Baron van Heeckeren van Molecaten, 1925. See more characters from the book in the research section.

 

Jonathan Lopez podcast from ABC Radio on the Man Who Made Vermeers Podcast:

Jonathan Lopez discusses The Man Who Made Vermeers on ABC Radio National's "Late Night Live" with Phillip Adams. Download podcast.

 

Jonathan LopezAbout the BookAppearancesBuy the BookResearchContact

Design by Adrian Kinloch